Privacy policy

Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks van gebruikers verzameld wanneer ze zich registreren via het contactformulier.

Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens via ons contactformulier voor de volgende doeleinden:

om e-mails of nieuwsbrieven te beheren en te verzenden, samen met direct marketing, naar gebruikers die hun toestemming hebben gegeven;

om vragen, verzoeken en verzoeken van gebruikers te beheren, verwerken en beantwoorden;

om verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van gegevens te beheren en te verwerken, bezwaar te maken tegen of de verwerking te beperken.

Nauwkeurigheid en actualisering van gegevens

Gebruikers die informatie verstrekken, moeten ervoor zorgen dat dergelijke informatie nauwkeurig en bijgewerkt is. Door het formulier te valideren, verklaren en garanderen gebruikers dat ze dit beleid hebben gelezen en begrepen en akkoord gaan met de voorwaarden ervan.

Overdrachten

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden in geen geval voor commerciële doeleinden aan derden overgedragen. Het kan echter worden overgedragen aan technische leveranciers die betrokken zijn bij het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.

Bewaartermijnen voor gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt gedurende de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving en / of norm.

Dienovereenkomstig worden de verzamelde persoonlijke gegevens gewist wanneer zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet:

verstrijken van de bewaartermijn;

uitoefening van het recht om te wissen door een gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de procedures uiteengezet in clausule 7 hieronder.

Vertrouwelijkheid en integriteit

We implementeren de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen.

We kunnen echter niet garanderen dat deze maatregelen elke openbaarmaking van persoonlijke gegevens volledig verhinderen en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk op de beveiliging, in het bijzonder in gevallen waarin sprake is van frauduleus gedrag door een derde partij of wanneer de inbreuk op de beveiliging werd veroorzaakt door de gebruiker.

Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens door te geven aan landen die geen passend beschermingsniveau bieden, zoals gedefinieerd in de geldende wetgeving.

Recht op toegang, recht op rectificatie en verwijdering en recht op bezwaar tegen of beperking van verwerking

Op grond van de toepasselijke regelgeving hebben gebruikers het recht om toegang te vragen tot of rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we verwerken en het recht om de verwerking van die gegevens te beperken. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Gebruikers kunnen deze rechten op elk moment uitoefenen, zonder enige uitleg over de redenen waarom, door gebruik te maken van het contactformulier op onze website of door hun verzoek te sturen naar Urgo Nederland B.V Nieuwezijds Voorburgwal 104-108 1012SG Amsterdam, met een bewijs van hun identiteit.