UrgoStart Contact

EIGENSCHAPPEN

UrgoStart Contact helpt de genezing van wonden te versnellen en tevens kosten te besparen. Hiermee verbetert de kwaliteit van het leven van patiënten en zorgprofessionals.

UrgoStart Tul is een flexibele contactlaag met TLCNOSF, bestaande uit:

 • Een plooibaar polyestergaas geïmpregneerd met hydrocolloïde deeltjes
 • Vaselinedeeltjes
 • NOSF-deeltjes (Nano-Oligo Saccharide Factor).

Samenstelling_UrgoStart_Contact

NOSF remt de activiteit van proteasen die in overvloed aanwezig zijn in chronische wonden, waardoor het wondevenwicht wordt hersteld en snellere genezing wordt bevorderd. TLC creëert een vochtig milieu, stimuleert fibroblastproliferatie, voorkomt verkleving met de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling.

INDICATIES

UrgoStart Contact is geïndiceerd voor niet tot licht exsuderende chronische wonden (beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera, langbestaande wonden).

Door zijn flexibiliteit en grote plooibaarheid is UrgoStart Contact speciaal geschikt voor het bekleden van diepe wonden en wonden op lastige plaatsen, en voor het opzuigen van vocht uit diepe wonden.

Contra-indicaties

Om een optimale behandeling niet te vertragen is UrgoStart Tul gecontra-indiceerd voor wonden zoals oncologische wonden of fistelwonden waaronder zich een diep abces kan bevinden.

HANDLEIDING

1. Preparatie van de wond :

 • Reinig de wond volgens lokaal protocol of spoel de wond met een fysiologische zoutoplossing.
 • Als eerst een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan grondig met een fysiologische zoutoplossing alvorens UrgoTul aan te brengen.
 • Maak de omliggende huid voorzichtig droog.

2. Aanbrengen van het verband :

 • Indien nodig kan UrgoTul met een steriele schaar op maat van de wond worden geknipt.

 • Verwijder de beschermfolie.

 • Breng UrgoTul aan op de wond.

 • Dek UrgoTul af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat.

 • Fixeer het verband met een geschikte zwachtel, fixatietape, of een elastisch buisverband. Leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.

3. Verbandwissel:

UrgoTul moet om de 2 tot 4 dagen worden vervangen (maximaal 7 dagen*), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond. UrgoTul kan tot 7 dagen op zijn plaats blijven onder compressie bij een veneuze beenulcus.

 • In het geval van aangeboren epidermolysis bullosa-wonden zal de verbandwissel elke 1 tot 3 dagen plaatsvinden.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik :

 • Omdat UrgoTul aan chirurgische handschoenen (latex) kan plakken, wordt geadviseerd de handschoenen te bevochtigen met een fysiologische zoutoplossing om hantering van het verband te vergemakkelijken.

 • Als er klinische tekenen van lokale infectie zijn, kan worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het Urgo-assortiment (zoals UrgoTul-Ag), afhankelijk van de klinische beoordeling.

 • Urgotul mag niet gebruikt worden tijdens hyperbare zuurstof behandeling.

 • Bij een diepe, ondermijning of fistelwond moet er een stukje van het verband zichtbaar blijven, voor een gemakkelijke verwijdering.

 • Gooi alle ongebruikte delen van het verband weg.

 • Controleer vóór gebruik of de steriliteitsbeschermer intact is. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

 • Individueel verpakt steriel (ioniserende straling) verband voor eenmalig gebruik: hergebruik van een product voor eenmalig gebruik kan tot infecties leiden.

 • Het verband niet opnieuw steriliseren.

FORMATEN

UrgoStart Tul afmetingen

REFERENTIES

UrgoStart is op het hoogste niveau bewezen effectief in het reduceren van de genezingstijd, tot wel 100 dagen.

Studies_UrgoStart_Contact

En hoe eerder er wordt gestart met de behandeling, hoe meer wonden er genezen.

Dit weten we dankzij de Explorer RCT, een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde studie met controlegroep. In deze RCT werden 240 patiënten met een niet-geïnfecteerde, neuro-ischemische diabetische voetulcer geïncludeerd. Hierbij werd gekeken naar het percentage patiënten met volledige wondsluiting in 2 groepen:

 • TLC-NOSF behandeling (UrgoStart)
 • Neutrale dressing

In de groep die met TLC-NOSF werd behandeld, was 60% meer patiënten genezen. En hoe eerder er wordt gestart met de TLC-NOSF behandeling, hoe meer wonden er genezen.

UrgoStart_Contact_Reality

Deze data worden bevestigd in de praktijk bij meer dan 10.000 patiënten . De Reality pooled data analyse van 8 observationele studies, laat zien dat de behandeling met TLC-NOSF de genezingstijd tot wel 100 dagen reduceert.

EXPLORER RCT LANCET Diabetes Endocrinology 20 12 2017

The reality of routine practice a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF dressings, JWC 26, 2, 2017

Ontdek meer oplossingen

UrgoTul Ag

UrgoClean Ag

UrgoTul

UrgoK2