Brandwonden

Brandwonden komen vaak voor in Nederland. In Nederland worden gemiddeld 900 mensen per jaar opgenomen in één van de drie brandwondencentra met ernstige brandwonden. Daarnaast zijn er meer dan 9000 mensen die behandeld moeten worden op de spoedeisende hulp aan hun brandwonden en behandelen huisartsen daarnaast ook nog eens 92.000 patiënten met kleinere brandwonden.

la brulure définition et explication

Een ongeval gebeurt meestal thuis, vooral in de keuken of in de tuin. In bijna de helft van de gevallen wordt de brandwond veroorzaakt door contact met een hete vloeistof, vuur of een heet voorwerp. Explosie, chemische verbranding en blootstelling aan licht of straling komen daarentegen veel minder vaak voor. Het deel van het menselijk lichaam dat het vaakst wordt aangetast, zijn de boven ledematen (armen en handen), gevolgd door het hoofd en de onderste ledematen (benen en voeten). Bovendien kan een brandwond functionele, esthetische en psychologische gevolgen hebben’. Bij aanzienlijk huidverlies kan het zelfs een infectie ontstaan.

Wat is een brandwond?

Bij een brandwond is er schade aan de huid en soms aan het onderliggende weefsel. Er zijn vier soorten van verbranding

 • Thermisch, het verschijnt na contact met een vaste stof (heet ijzer, oven, enz.), Een vloeistof (kokend water / kokende olie / brandende koolwaterstof) of een explosie. De huid wordt dan gedeeltelijk of volledig vernietigd. Extreme kou kan echter ook brandwonden veroorzaken. 
 • Chemisch,  veroorzaakt door een chemisch bijtend product (voorbeeld: zuur).
 • Elektrisch, veroorzaakt door contact met stroom, inwerking van electriciteit.
 • Straling, voornamelijk door ultraviolette straling van de zon, maar ook door röntgenstraling of nucleaire straling.

Hoe beoordeel je de ernst van een brandwond? ?

De ernst van een huidverbranding3 hangt af van drie hoofdcriteria: de diepte, de grootte en de locatie van de brandwond op het lichaam. 

   – Hoe wordt de diepte beoordeelt?

Les degrés de la brulure

 

De brandwond kunnen we classificeren in graden.

 • 1e graads brandwond: zeer uitgesproken roodheid die matige pijn veroorzaakt en alleen de oppervlaktelaag van de huid is aantast. Bovendien is de huid intact. Typisch voorbeeld is zonnebrand.
 • Oppervlakkige 2e graads brandwond: het verschijnen van blaren met een heldere vloeistof, een teken dat de epidermis bijna volledig is vernietigd. De wond is dan rood, nat en pijnlijk. Er is sprake van kapotte en/of intacte blaren. Blaren kunnen zelfs na uren ontstaan.
 • Diepe tweedegraads verbranding: onmiddellijk ontstaan van een groot aantal blaren. Door de vernietigde zenuwuiteinden is de pijn echter minder. De wond is nat en witachtig roze.
 • 3e graads brandwond: bruin, wit of zwart van kleur, droog, stug en leerachtig, nauwelijks pijnlijk. De epidermis en de dermis zijn volledig vernietigd.

   – Hoe wordt de omvang van een brandwond beoordeelt?

Het wordt geschat als een percentage van het lichaamsoppervlak. De berekening kan ook worden gedaan met de handpalm van de patiënt die 1% van het lichaamsoppervlak vertegenwoordigt.

   – Locatie

Sommige gebieden moeten bijzonder serieus worden genomen, waaronder het gezicht, handen, voeten en perineum.

Er moet ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de leeftijd van de persoon (kind jonger dan 5 of volwassene ouder dan 60) en tot slot of de persoon lijdt aan een chronische ziekte (hartfalen, ademhalingsproblematieken COPD, diabetes bijvoorbeeld ).

Als de brandwond een van deze ernstige criteria heeft, bel dan 112

Hoe een brandwond te behandelen?

Een brandwond komt overeen met huidvernietiging. De initiële lokale behandeling is erop gericht het huidweefsel te herstellen en de gevolgen die kunnen optreden in de toekomst te beperken.

Waar de 1e graads brandwond baat heeft bij spontane genezing (na lichte afschilfering), hebben de 2e en 3e graads brandwonden specifieke zorg nodig die alleen kan worden verleend door een gespecialiseerde zorgverlener.

 – Eerste hulp

Voorafgaand aan de behandeling is het heel belangrijk in geval van thermische of chemische verbranding, het getroffen gebied gedurende 5 tot 10 minuten onder stromend water (kamertemperatuur) te plaatsen. Dit voorkomt dat de warmte zich dieper verspreidt, verwijdert chemische resten (in het geval van een chemische verbranding), en beperkt oedeem en verzacht de pijn.

Als een kledingstuk het aangetaste deel bedekt, probeer het dan in geen enkel geval te verwijderen: als de huid vastzit, loopt u het risico deze af te scheuren. Ook kan een ernstige brandwond onderkoeling (koude rillingen) veroorzaken, aangezien de huidbarrière niet langer de rol van beschermende factor heeft.

   – Creëer een omgeving die bevorderlijk is voor genezing

Bij een tweedegraads brandwond moet een niet-klevend verband worden aangebracht om genezing te bevorderen. Deze bescherming helpt ook om het risico op infectie te beperken.

Door de wond in een vochtige omgeving te houden, wordt een ideale genezing gegarandeerd en worden verbandwissels, die elke 2 of 3 dagen plaatsvinden, vergemakkelijkt.

Bij een 3e graads brandwond wordt vaak een gedeeltelijke of volledige huidtransplantatie gegeven. Daarom moeten diepe 2e graads en 3e graads brandwonden worden behandeld in een gespecialiseerd brandwondencentrum.

Als gevolg hiervan variëren de genezingstijden afhankelijk van de ernst van de brandwonden.

 • 1e graad: 3 tot 4 dagen.

 • 2e graad (oppervlakkig): 10 tot 15 dagen

 • 2e graad (diep): 15 tot 20 dagen

 • 3e graad: langdurige genezing, waarvoor vaak een huid transplantaat nodig is

En daarna?

Let goed op het genezing proces.

Met andere woorden, als u na enkele dagen geen verbetering merkt of als er nieuwe symptomen optreden, neem dan contact op met uw gespecialiseerd verpleegkundige of raadpleeg een arts.

Let op dat u het litteken gedurende ten minste 6 maanden niet aan de zon blootstelt.

(1) Nederlandse Brandwonden stichting https://brandwondenstichting.nl/brandwonden/
(2) Annual report on burns epidemiology in France. 2008. http://www.sfb-brulure.com/index.php/documentation/epidemiologie.html
(3) Assurance Maladie. How to rapidly assess the severity of a burn? Website Ameli-sante.fr 2015. Available at: http://www.ameli-sante.fr/brulures/comment-reconnaitre-rapidement-la-gravite-dune-brulurenbsp.html.