UrgoStart Plus Range

Een ulcus cruris, diabetische voet en decubitus hebben gemiddeld 210 dagen * nodig om te genezen.(1)

De producten in de UrgoStart Plus range bieden een effectieve lokale behandeling in alle stadia van de wond om de genezingstijd met gemiddeld 100 dagen te reduceren.(4)

 

*Gebaseerd op de database van CNAM : ulcus cruris : 210 dagen ; decubitus : 223 dagen ; diabetische voet :gegevens niet beschikbaar

EIGENSCHAPPEN

UrgoStart Plus range

De UrgoStart Plus range is effectief in alle fasen van wondgenezing, vanaf het begin* tot volledige genezing.

* exclusief droge necrose

Het is instaat:

– Te reinigen door fibrine en exsudaat te absorberen dankzij de polyabsorberende vezels..
– De genezingstijd te verkorten dankzij de gepatenteerde TLC NOSF-matrix.

UrgoStart Plus doorsnede

De werkzaamheid van TLC-NOSF bij het verkorten van de wondgenezingstijd is aangetoond in dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde klinische onderzoeken(2,3) en een analyse van observationele onderzoeken(4). Hoe eerder de behandeling met TLC-NOSF wordt gestart, hoe effectiever dat hij is(3,4).

Reduceert de genezingstijd vanaf dag 1

UrgoStart Plus  Pad & Border zijn goed vormbaar (flexibel) en gemakkelijk aan te brengen op zowel de intacte als de beschadigde huid. 

UrgoStart Plus Pad & Border worden altijd gebruikt als onderdeel van een uitgebreide behandeling met de juiste etiologische behandeling.

INDICATIES

UrgoStart Plus Range

De UrgoStart Plus Range is een een range aan verbanden dat is geïndiceerd voor alle genezingsfasen * (van de debridementfase tot aan complete genezing) bij de behandeling van chronische exsuderende wonden (Ulcus cruris, decubitus, diabetische voet) en chronische acute wonden.

*exclusief droge necrose

Contra-indicaties :

 • De UrgoStart Plus Range maakt het gemakkelijker om lichte bloedingen onder controle te houden. Het mag echter niet worden gebruikt voor ernstige bloedende wonden.
 • De UrgoStart Plus Range is gecontra-indiceerd bij oncologische wonden en wonden waaronder zich een diep abces kan bevinden.
 • Gebruik De UrgoStart Plus Range niet als u weet dat u gevoelig bent voor het verband.

HANDLEIDING

1. Voorbereiding van de wond :

 • Reinig de wond volgens lokaal protocol en spoel de wond met fysiologische zoutoplossing.
 • Als er eerder een antisepticum is gebruikt, spoel de wond dan voorzichtig met een normale zoutoplossing voordat u het UrgoStart Plus Pad of Border verband aanbrengt.
 • Maak de omliggende huid voorzichtig droog.
 • Het gebruik van UrgoStart Plus Pad of Border neemt niet de eventuele noodzaak weg van mechanische debridement.

2. Aanbrengen van het verband :

 • Verwijder voorzichtig de beschermende folie.
 • Breng de licht klevende zijde van UrgoStart Plus Pad of Border rechtstreeks aan op de wond. (zorg voor ten minste 1 cm afstand tussen de siliconenkleefrand en de wond als u de UrgoStart Plus Border gebruikt).
 • Strijk het verband glad over de wond.
 • Leg een compressiezwachtel aan als dit voorgeschreven is.

Toepassing van het Sacrum-formaat :

 • Plaats het verband met de punt naar beneden in het sacrale gebied.

3. verwijderen van het verband :

 • Druk op een gezonde huid, til een hoek van het verband op en verwijder het voorzichtig.

4. verbandwisselen :

Aanbevolen wordt om de UrgoStart Plus Range producten in de wondreinigingsfase om de 1 tot 2 dagen te wisselen en vervolgens de frequentie van de verbandwissel af te stemmen op de hoeveelheid exsudaat en de klinische progressie van de wond. Het verband kan tot maximaal 7 dagen in situ blijven..

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik :

 • Het centrale wondkussen mag niet worden geknipt als u gebruikt maakt van de UrgoStart Plus Border, omdat UrgoStart Plus Border een sterk absorberende laag bevat. De zelfklevende randen mogen indien nodig wel worden bijgeknipt met behulp van een steriele schaar om de maat van het verband aan de wond of het lichaam aan te passen.
 • Als de wond tekenen van lokale infectie vertoont, is het raadzaam om de bacteriële component eerst te behandelen met een antimicrobieel verband (zoals UrgoClean Ag) voordat de behandeling met de UrgoStart Plus Range wordt gestart.
 • Als een atypische ulcus induratie of overmatige granulatie vertoont, mag de behandeling met UrgoStart Plus Range alleen worden geïnitieerd nadat is vastgesteld dat er geen sprake is van achteruitgang van het ulcus om eventuele vertragingen in de diagnose te voorkomen.
 • In geval van Epidermolysis Bullosa wordt het gebruik van de UrgoStart Plus Range afgeraden (ook voor langbestaande leasies).
 • Aan het begin van de behandeling kan een prikkelend of pijnlijk gevoel worden ervaren. Meestal heeft dit te maken met het genezingsproces en slechts zelden is het nodig de behandeling uit te stellen.
 • Tijdens debridement (reinigingsfase) kan een vergroting van de wond optreden als gevolg van de geleidelijke eliminatie van fibreus weefsel.
 • Eventueel overtollig haar moet worden verwijderd om goed contact met de wond te garanderen.
 • Gelijktijdig gebruik van een crème, zalf of emulsie wordt afgeraden.
 • Bij gelijktijdig gebruik met een crème, zalf, zalf, emulsie, de huid laten drogen alvorens het verband aan te brengen.
 • De UrgoStart Plus Range mag niet gebruikt worden tijdens een hyperbare zuurstof behandeling.
 • Individuele steriele verpakkingen voor eenmalig gebruik: het hergebruik van een verband voor eenmalig gebruik kan infectierisico’s veroorzaken.
 • Het verband niet opnieuw steriliseren.
 • Controleer de integriteit van de steriliteitsbeschermer vóór gebruik. Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.

FORMATEN

Afmetingen UrgoStart Plus

 

KLINISCH BEWIJS

TLC-NOSF, EEN INNOVATIE MET EEN BEWEZEN EFFECTIVITEIT

In 2006, na vele jaren van onderzoek, werd de TLC-NOSF-matrix geboren, aanwezig in de UrgoStart- en UrgoStart Plus-reeks, die de genezingstijd aanzienlijk verkort (4). Deze gepatenteerde technologie is het resultaat van de combinatie van lipido-colloïde verbindingen (TLC), NOSF (NanoOligoSaccharide Factor) en polymeren.

 REALITY STUDIE(4) die in 2017 werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Wound Care, bevat 8 observationele onderzoeken die zijn uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten en toont aan dat TLC-NOSF de genezingstijd van chronische wonden met gemiddeld 100 dagen verkort. , en hoe eerder de TLC-NOSF-behandeling wordt gestart, hoe effectiever deze is.

 

In december 2017 publiceerde het internationale medische tijdschrift  The Lancet Diabetes & Endocrinology de Explorer clinical study(2), waaruit blijkt dat een TLC-NOSF-behandeling 60% meer patiënten geneest in vergelijking met een neutraal verband, en dat hoe sneller de De TLC-NOSF-behandeling wordt gestart, hoe effectiever het is(3).

 

 

De URGO-groep ontving in 2018 de Prix Galien France in de categorie medische hulpmiddelen met UrgoStart®. Met deze prestigieuze onderscheiding worden elk jaar uitzonderlijke innovaties op het gebied van gezondheid bekroond.

 

 

NICE (National Institute for Health and Care Excellence), heeft in januari 2019 de TLC-NOSF-behandeling aanbevolen bij de behandeling van diabetische voetwonden en veneuze beenulcera *. NICE-aanbevelingen ondersteunen dat het UrgoStart®-assortiment betere resultaten heeft bij het verkorten van de genezingstijd, het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt en het levert van aanzienlijke besparing op voor zorgorganisaties in vergelijking met neutrale verbanden.

 

2019: Aanbevelingen van de IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot) Dit is de allereerste keer dat een verband wordt aanbevolen door de IWGDF. **

 
 
Références :
1. Rapport au Ministre Chargé de la Sécurité Sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance Maladie au titre de 2014. Juillet 2013.
2. Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM, Martini J, Petit JM, Rayman G, Lobmann R, Uccioli L, Sauvadet A, Bohbot S, Kerihuel JC, Piaggesi A. Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Mar;6(3):186-196.
3. Lázaro-Martínez JL, Edmonds M, Rayman G, Apelqvist J, Van Acker K, Hartemann A, Martini J, Lobmann R, Bohbot S, Kerihuel JC, Piaggesi A. Optimal wound closure of diabetic foot ulcers with early initiation of TLC-NOSF treatment: post-hoc analysis of Explorer. J Wound Care. 2019 Jun 2;28(6):358-367. doi:10.12968/jowc.2019.28.6.358. PubMed PMID: 31166858.
4. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153
* https://www.nice.org.uk/guidance/mtg42, janvier 2019.
** Dans le traitement de la plaie du pied diabétique.
Gamme UrgoStart & UrgoStart Plus Border : Dispositif Médicaux de classe IIb (G-Med0459). Traitements pour réduire le temps de cicatrisation.
Intégralement remboursables LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l’ulcère du pied chez le patient diabétique d’origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d’infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).
Lire attentivement la notice avant utilisation, en particulier en ce qui concerne les précautions d’emploi et les contre-indications.

Ontdek meer oplossingen

UrgoStart Contact

UrgoTul Ag

UrgoClean Ag

UrgoTul