UrgoClean Ag

UrgoClean Ag verband is een steriel non- woven verband, gemaakt van cohesieve polyabsorberende hydro-actieve reinigende polyacrylaatvezels met een hoog absorptievermogen. De polymerisatiegraad en het carboxylaatgehalte bepalen de absorberende en gelvormende eigenschappen die het verband geschikt maken voor de specifieke problemen van wonden met veel debris. Het hydro-actief reinigend kompres is voorzien van een genezende TLC-matrix (TLC: Lipido-Colloid Technology) geïmpregneerd met zilver. Deze TLC-Ag biedt een antibacteriële werking en vormt een gel, wat de afvoer van het debris vergemakkelijkt, waarna dit wordt geabsorbeerd en opgesloten in het verband. Bovendien zorgt de TLC-matrix ervoor dat het kompres makkelijk is te aanbrengen en pijnloze en niet-traumatische verwijdering van het verband mogelijk maakt.

.

 

 

EIGENSCHAPPEN

In contact met wondexsudaat vormt de TLC-Ag-matrix een gel, die een vochtige wondmilieu creëert wat gunstig is voor de wondgenezing.

Tegelijkertijd vormen de hydro-actieve reinigende polyacrylaatvezels een gel en hechten zich aan het debris, waarna dit samen met het overtollige exsudaat wordt geabsorbeerd en opgesloten in het verband. (autolytisch debridement). Door het verwijderen van exsudaat, debris en bacteriën houdt UrgoClean Ag (met TLC-Ag matrix) de wond schoon van invloeden die de groei van bacteriën en de vorming van de biofilm kunnen bevorderen. Dit zorgt voor een betere werking van Ag-ionen in het wondbed, terwijl het ook helpt bij het beheersen van lichte bloedingen (vooral na mechanische of chirurgisch debridement).

Ag + -ionen geven UrgoClean Ag een antibacteriële activiteit die de lokale bacteriële belasting helpt verminderen. Het Ag + -ion heeft een breed spectrum van antimicrobiële activiteit, waaronder gramnegatieve, grampositieve bacteriën en sommige gisten. Het is bijzonder effectief tegen Staphylococcus aureus , MRSA, Streptococcus pyogenes en Pseudomonas aeruginosa (pyocyanische bacil) die het vaakst betrokken zijn bij geïnfecteerde wonden. De antibacteriële werking van het verband zorgt voor een vermindering van de geur veroorzaakt door de micro-organismen die in de wond aanwezig zijn. UrgoClean Ag vermindert de bacteriepopulatie van de biofilm in 24 uur en gedurende 7 dagen (getestin vitro op S. aureus en P.aeruginosa )

Praktisch: productverwijdering altijd in zijn geheel. De hydro-reinigende vezels van UrgoClean Ag hebben een uiterst trekvaste acrylkern, waardoor de vezels goed intact blijven tijdens de verwijdering. De door de TLC matrix gevormde gel hecht niet aan de wond, waardoor het verband tevens gemakkelijk pijnloos en atraumatisch kan worden verwijderd..

INDICATIES

UrgoClean Ag is geïndiceerd voor de locale behandeling van chronische exsuderende wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet), traumatisch exsuderende wonden (brandwonden, chronische wonden) met een risico op of met tekenen van een lokale infectie, in de debridementsfase.

Indicaties voor UrgoClean Ag

Contra-indicaties :

 • Bekende overgevoeligheid voor zilver.

 • UrgoClean Ag niet gebruiken als een chirurgische wondverband voor sterk bloedende wonden.

 • Gebruik UrgoClean Ag niet in combinatie met antiseptica op basis van organisch kwik: (Mercryl Lauryl®, Dermachrome®, Merfene®) of hexamidine (Hexomédine®), en waterstofperoxide.

 • Verband verwijderen bij patiënten die een MRI moeten ondergaan

  .

HANDLEIDING

1. Voorbereiding van de wond :

 • Reinig de wond volgens het locale protocol en spoel eventueel na met een fysiologische zoutoplossing.

 • Het gebruik van UrgoClean Ag voorkomt niet dat ook mechanisch debridement mogelijk noodzakelijk is.

 • Gedurende de reinigingsfase kan het zijn dat de wond groter wordt ten gevolge van het debridement wat in de wond plaatsvindt.

2. Aanbrengen van het verband :

 • Verwijder de beschermende folie.

 • Breng de zachtklevende laag van UrgoClean Ag aan op de wond. UrgoClean Ag Kan zonodig met een steriele schaar op maat worden geknipt.

 • Dek UrgoClean Ag af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid exsudaat.

 • Fixeer het verband met een zwachtel.

 • Breng een compressieve zwachtel aan indien voorgeschreven

3. Verbandwissel :

 • UrgoClean Ag verband moet afhankelijk van het gevormd exsudaat en de klinische toestand van de wond verwisseld worden. Bij de start van de behandeling zal dit om de 1 á 2 dagen moeten gebeuren. Daarna kan het verband langer op de wond blijven zitten. (tot maximaal 7 dagen)
 • De maximale behandelingsduur met UrgoClean Ag bedraagt 1 maand.

 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik :

 • Behandeling met UrgoClean Ag moet worden uitgevoerd onder medisch toezicht.

 • Het gebruik van dit verband zal niet voorkomen dat een passende systemische antibacteriële behandeling van geïnfecteerde wonden noodzakelijk is, volgens lokaal protocol.

 • UrgoClean Ag Micro- Adherent Silver Healing Matrix (TLC-Ag) hecht aan latex handschoenen. Het wordt daarom aanbevolen om voorzichtig met het verband om te gaan, contact met de micro-adhesieve zijde te vermijden of een steriele pincet te gebruiken.

 • Gelijktijdig gebruik van Urgoclean Ag met andere lokale behandelingen wordt niet aanbevolen.

 • Vermijd contact met geleidende elektroden of gels tijdens elektronische metingen, zoals bijvoorbeeld EEG en ECG.

 • Artsen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten er rekening mee houden dat de gegevens over het langdurig en herhaald gebruik van een zilververband, bij kinderen en pasgeborenen, slecht gedocumenteerd zijn.

 • Bij gebrek aan specifieke klinische gegevens wordt het gebruik van UrgoClean Ag- verband tijdens zwangerschap, borstvoeding, pasgeborenen en premature baby’s niet aanbevolen.

 • Urgoclean Ag mag niet gebruikt worden tijdens hyperbare zuurstof behandeling.

 • Individuele verpakking voor eenmalig gebruik. Hergebruik van een verband voor eenmalig gebruik kan een risico op infectie opleveren.

 • Controleer de integriteit van de steriliteitsbeschermer vóór gebruik. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

 • Het verband niet opnieuw steriliseren.

 • Gooi alle ongebruikte delen van het verband weg.

FORMATEN

REFERENTIES

(1) UrgoClean Ag, Data on file (2014).
(2) Desroche N, et al. Characterization of the antimicrobial spectrum and anti-biofilm activity of a new silver-containing dressing with poly-absorbent fibres and antimicrobial silver matrix. Poster EWMA May 2016.
(3) Percival SL. Restoring balance: biofilms and wound dressings. J Wound Care. 2018 Feb;27(2): 102-13.
(4) Desroche N. et al, Evaluation of in vitro anti-biofilm activities of two dressings with poly-absorbent dressing fibres and a DACC-coated dressing. Poster EWMA 2017
(5) Dalac S. et al., Clinical evaluation of a dressing with poly absorbent fibres and a silver matrix for managing chronic wounds at risk of infection: a non comparative trial. J Wound Care, Vol 25, No 9, September 2016.

Ontdek meer oplossingen

UrgoStart Contact

UrgoTul Ag

UrgoTul

UrgoK2